Søsætning af følgebåde

Følgebåde søsættes samme sted som jollerne.

Søsætning kan ske fra lørdag kl. 07:30.

Benzin til følgebåd kan købes i kortautomat i Marbæk Lystbådehavn (inderst i det sydlige bassin):

OBS: Hastighedsgrænse 8 knob for motorbåde. Der gælder særlige regler for sejlads tættere end 300 meter fra land.

Jollestævne for friske unge(r)