Fællesspisning

Fællesspisning lørdag aften

Alle indbydes til at deltage i fællesspisning , som finder sted i Frderikssund Sejlklubs klubhus (100 meter fra jollepladsen).

Jollestævne for friske unge(r)